dr inż. Magdalena Knapkiewicz CEO

kierownik, pomysłodawca przedsięwzięcia