Skip to content
Menu
Energia-i-klimat-logo

O konkursie

Przedsięwzięcie pn.: ”Energia i Klimat – Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wpływie Energetyki na Klimat” uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 135 000 zł. Pomysłodawczynią konkursu jest dr. inż. Magdalena Knapkiewicz.

WFOŚGW_Nowe logo_pełna nazwa z boku_KOLOR
2-logotyp-NFOSiGW_nowy
2Logotyp-MKiS

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wpływu energetyki na klimat oraz promowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży. Jest to konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Etap szkolny konkursu odbędzie się 11 października 2024, a etap wojewódzki 15 listopada 2024 roku. W obu etapach uczniowie będą rozwiązywać testy. Przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów, jak i szkół, w których się uczą.

załącznik 2 -ilustracja_o konkursie

O nas

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk (IFM PAN) w Poznaniu.

kierownik, pomysłodawca przedsięwzięcia

dr inż. Magdalena Knapkiewicz

kierownik, pomysłodawca przedsięwzięcia
konsultant, wykonawca

dr inż. Dorota Dardas

konsultant, wykonawca
konsultant, wykonawca

dr inż. Sylwia Zięba

konsultant, wykonawca
administrator strony internetowej

dr inż. Sławomir Pieprzyk

administrator strony internetowej

Podstawowym zadaniem pracowników naukowych IFM PAN jest prowadzenie badań, zarówno teoretycznych, jak i eksperymentalnych z zakresu fizyki fazy skondensowanej. Ponadto Instytut ten ma swój udział w kształceniu studentów i kandydatów do stopnia doktora oraz angażuje się w działania związane z promocją aktualnych rozwiązań i technologii wodorowych.

IFM PAN przykłada również dużą wagę do popularyzowania nauki wśród dzieci i młodzieży, organizujac: “Nocy Naukowców” (https://www.ifmpan.poznan.pl/nocnaukowcow/), “Warsztaty Fizyki Niskich Temperatur Lato z Helem” (https://www.ifmpan.poznan.pl/latozhelem/), wykłady popularnonaukowe “Fizyka Warta Poznania” (https://www.ifmpan.poznan.pl/fwp/), Ogólnopolski Konkurs Konstrukcyjny – “Fizyka w ruchu “(https://www.konkurs-konstrukcyjny.pl).

Kontakt

Chcesz wziąć udział w konkursie? Skontaktuj się z nami.

kontakt@energia-i-klimat.pl

Magdalena Knapkiewicz 
Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
ul. Mariana Smoluchowskiego 17
60-179 Poznań
 
Regulamin konkursu (aktualizacja 20.01.2024)
Załączniki do Regulaminu:
Z1 – zbiorcza karta zgłoszenia
Z2 – indywidualna karta zgłoszenia
Z3 – oświadczenie
Z4 – protokół z etapu szkolnego