Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Serdecznie informujemy że można już zgłaszać swój udział w konkursie.

W tym celu skontaktuj się z nami wysyłając zgłoszenie na adres e-mail:

kontakt@energia-i-klimat.pl

 
Pamiętaj żeby wypełnić i załączyć wszystkie wymagane dokumenty dostępne w zakładce Kontakt lub poniżej: 
 
Regulamin konkursu (aktualizacja 20.01.2024)
Załączniki do Regulaminu:
Załącznik 1 – zbiorcza karta zgłoszenia
Załącznik 2 – indywidualna karta zgłoszenia
Załącznik 3 – oświadczenie
Załącznik 4 – protokół z etapu szkolnego